Revisjon

Revisjon av årsregnskapet

Dette er vår hovedtjeneste, der formålet er å gi en uavhengig bekreftelse av selskapets årsregnskap. Vi utfører både lovbestemt og frivillig revisjon av årsregnskapet.

Forenklet revisjon / frivillig revisjon

Forenklet revisjon - dette innebærer en nedskalert versjon av ordinær revisjon, og omfanget vil avtales med den enkelte kunden. Det gir mulighet til å gi en uttalelse om regnskapet med moderat sikkerhet.