Rådgivning

Vi utfører rådgivningstjenester innen mange ulike områder.

Skatt og avgift

Vi bistår med skatte- og avgiftsrådgivning for alle typer virksomheter.

Etablering av selskaper

Vi hjelper også til med etablering av selskaper, herunder rådgivning om valg av selskapsform. I denne forbindelse kan vi utarbeide stiftelsesdokumenter og hjelpe til ved registrering i Brønnøysundregistrene

Våre områder:

  • Skatterådgivning
  • Merverdiavgift
  • Oppgaveplikt, arbeidsgiveravgift og trekkplikt etc.
  • Bistand ved utarbeidelse av selvangivelse og øvrige likningspapirer.
  • Øvrig bistand

Vi har blant annet kompetanse innen følgende områder:

  • Etablering og omorganisering av næringsvirksomhet
  • Fusjon og fisjon
  • Bistand ved kjøp og salg av virksomheter
  • Verdivurdering av selskaper

Vi kan i tillegg bistå med regnskapsbistand i form av avstemminger, rapporteringer og fullstendig regnskapsavleggelse. Dette er imidlertid begrenset i forhold til vår lovregulerte uavhengighet som revisor og vil i hovedsak ikke være mulig i forhold til våre ordinære revisjonsklienter.