Årsoppgjør og skattemelding med vedlegg

Vi bistår flere av våre kunder med den tekniske utarbeidelsen av årsregnskap og noter, samt utarbeidelse av skattemeldingen med vedlegg.

Vi kan også bistå med utarbeidelse av konsernregnskap.

De fleste av våre kunder velger vår bistand til dette arbeidet, da det sikrer en effektiv årsavslutning av regnskapet.