Rådgiving

Rådgivning

Ved behov kan vi bistå med utarbeidelse av protokoller ved styremøter og generalforsamlinger, både gjennom året og ved årsavslutningen.

Skatt og avgift

Vi bistår med skatte- og avgiftsrådgivning for alle typer virksomheter, herunder rådgivning vedrørende skatt, utbytte, konsernbidrag etc.

Etablering av selskaper

Vi hjelper også til med etablering av selskaper, herunder rådgivning om valg av selskapsform. I denne forbindelse kan vi utarbeide stiftelsesdokumenter og hjelpe til vedregistrering i Brønnøysundregistrene

Våre områder:

 • Skatterådgivning
 • Merverdiavgift
 • Oppgaveplikt, arbeidsgiveravgift og trekkplikt etc.
 • Bistand ved utarbeidelse av selvangivelse og øvrige likningspapirer.
 • Øvrig bistand

Vi har blant annet kompetanse innen følgende områder:

 • Etablering og omorganisering av næringsvirksomhet
 • Fusjon og fisjon
 • Bistand ved kjøp og salg av virksomheter
 • Verdivurdering av selskaper

Vi kan også tilby økonomi- og virksomhetsstyring, herunder:

 • Kapitaløkning/-nedsettelse
 • Bistand ved fusjon og fisjon
 • Analyse av selskaper