Lønn

Vær trygg på riktig lønn til rett tid, og korrekt innrapportering til det offentlige.

Regelverket for lønn og lønnsutbetaling er omfattende, og det kan være vanskelig å holde seg oppdatert i regelverket. Det skal også holdes rede på månedlige lønnsrapporteringer og terminvise frister for betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Vi er oppdatert i regelverket, og bistår våre kunder med korrekt lønnsrapportering. I tillegg bistår vi med rådgivning i forhold til skillet lønn og utbytte.