Regnskap

Regnskapet er et viktig styringsverktøy for virksomheten og dets ledelse. I tillegg er et korrekt og ajourført regnskap avgjørende for å kunne ivareta dagens krav til rapportering til offentlige myndigheter.

Vi har lang og variert erfaring innen regnskapsføring, og dekker de fleste bransjer og selskapstyper.