Redegjørelser og bekreftelser

Vi bistår både eksisterende kunder, og andre, med redegjørelser og bekreftelser blant annet ved:

  • Stiftelse av selskaper
  • Avtaler mellom aksjeselskap og aksjonær, nærstående etc.
  • Kapitalforhøyelser- og nedsettelser
  • Fisjon og fusjon
  • Omdannelse til andre selskapsformer
  • Avvikling av selskaper