Attestasjonsoppdrag

I forbindelse med at revisjon ble frivillig for de minste selskapene har behovet for ulike attestasjonsoppdrag blitt større. Selv om selskapet ikke er revisjonspliktig vil man i en del tilfeller ha behov for bekreftelse på deler av regnskapet.

Omfanget og arten av attestasjoner vil variere i forhold til selskapets størrelse, struktur, og behov.

Attestasjoner - attestasjonsoppdrag kan deles inn i to hovedkategorier:

  • Lovpålagte attestasjonsoppdrag, herunder attestering av enkelte ligningspapirer, kapitalendringer i selskapet, transaksjoner etter aksjelovens § 3-8, med mer.
  • Attestasjonsoppdrag som kan tilpasses etter klientens behov. Dette kan være attestasjon på selskapets risikostyring, internkontroll, ulike former for granskningsarbeid med mer. Denne formen for attestasjonsoppdrag er spesielt egnet i tre-partsforhold hvor revisor anvendes som uavhengig part mellom eksempelvis selskapet og potensiell investor eller samarbeidspartner.

Vi har lang erfaring med attestasjon av blant annet:

  • Prosjektregnskap
  • Filmregnskap
  • Skattefunn

Ulike former for attestasjonsoppdrag vil også være aktuelt i forbindelse med utførelse av ordinær revisjon.