Revisjon

Vi forestår både ordinær revisjon og frivillig revisjon av aksjeselskaper.
Videre utfører vi revisjon av øvrige foretak - enkeltpersonforetak, ansvarlige selskaper, organisasjoner, stiftelser etc.