Fakturering

Gode rutiner rundt fakturering og god oppfølging av utestående er viktig for å sikre god likviditet.

Våre kunder kan fakturere selv ved direkte link til vårt regnskapsprogram, eller vi kan forestå faktureringen for selskapet.

I tillegg bistår vi også med purring, renteberegning og oppfølging ved inkasso.