Velkommen til Advisor Revisjon AS
- Revisjon i Bergen og omegn

Advisor Revisjon AS er et frittstående revisjonsselskap med service, tilgjengelighet og fagkunnskap i fokus.

Vår kundeportefølje består hovedsaklig av små og mellomstore bedrifter. Vi legger vekt på at vi ikke bare skal oppfattes som kontrollører, men også som samtalepartnere og støttespillere for våre klienter. Vi prioriterer et godt samarbeid med kundens regnskapsansvarlige eller det regnskapskontor som er engasjert. Det er viktig å få til en best mulig arbeidsdeling, slik at man slipper noen form for dobbeltarbeid.

I tillegg til lovpålagt revisjon bistår vi mange av våre kunder med teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer. Videre bistår vi i forbindelse med skatte- og avgiftsspørsmål og annen økonomisk veiledning i den utstrekning det er ønskelig. Omfanget av konsulentbistand varierer for de enkelte oppdrag.

Vi bistår også andre enn revisjonskunder med ulike rådgivnings- og regnskapsoppgaver.

Vi kurses kontinuerlig for å tilfredsstille gjeldende regler vedrørende etterutdanning for revisorer. Dette bidrar til å sikre at vi til enhver tid er faglig oppdatert og kan yte best mulig service for våre klienter.